Điện thoại : 0398 627 301

Email : tranphuongpd01@gmail.com

HƯỚNG DẪN MUA TÀI KHOẢN

 

Làm sao để mua acc trên shop tại pdusoft.net?  

Tại pdusoft.net, sau khi bạn chọn được một tài khoản ưng ý và muốn sở hữu nó, dưới mỗi tài khoản chúng tôi đều có một nút “Chi Tiết” để các bạn giao dịch cho tài khoản game đó.

...... Đang cập nhật