Điện thoại : 0398 627 301

Email : tranphuongpd01@gmail.com

ID: #6154
Liên minh huyển thoại
Số tướng: 42
Trang phục: 5
Bảng ngọc: 5
IP:
Rank: Chưa Ranh lol
Khung: Khung đồng
70.000 ATM
90.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo