Điện thoại : 0398 627 301

Email : tranphuongpd01@gmail.com

ID: #6153
Liên minh huyển thoại
Số tướng: 84
Trang phục: 20
Bảng ngọc: 5
IP:
Rank: Bạc lol
Khung: Bạc
160.000 ATM
200.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo