Điện thoại : 0398 627 301

Email : tranphuongpd01@gmail.com

ID: #4873
Hải tặc tí hon
Phái: Kiếm Khách
Trái ác quỷ: Tuần lốc
Server: Vũ trụ 1 sao
Level 66
300.000 ATM
400.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo

Level: 66

8m10, 1m7, 1m6