Điện thoại : 0398 627 301

Email : tranphuongpd01@gmail.com

ID: #2048
Liên quân mobile VN
Số tướng: 18
Trang phục: 3
Bảng ngọc: 2
IP: 5000
Rank: Bạch Kim LQ
Khung:
130.000 ATM
160.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo