Điện thoại : 0398 627 301

Email : tranphuongpd01@gmail.com

ID: #1817
Liên quân mobile VN
Số tướng: 16
Trang phục: 1
Bảng ngọc: 1
IP: 4000
Rank: Vàng LQ
Khung:
60.000 ATM
70.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo