Điện thoại : 0398 627 301

Email : tranphuongpd01@gmail.com

ID: #1813
Liên quân mobile VN
Số tướng: 16
Trang phục: 2
Bảng ngọc: 2
IP: 7000
Rank: Bạc LQ
Khung:
60.000 ATM
70.000 CARD

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo